ruZvenislava Iz Chernichnogo Raja

pergament ramka surguch zvenia

 

 

Photo gallery

 bz 01 bz 02 bz 03 bz 04

zv sito 01zv 05zv 04zv 03

 


 

 

 

Pedigree

 

zhurden

CH Zhurden 

 vedunya sumerek iz chr

Vedunya Sumerek Iz Chernichnogo Raya

 Nasledstvo Fabio

Nasledstvo Fabio

yang ezheni

СH Jang Ezheni Tuta

oliver oberon

Oliver Oberon Iz Chernichnogo Raya

karmen

Karmen Iz Chernichnogo Raya

joomla компоненты

/